0

زیباترین سواحل جهان به روایت تصویر (۳) – فروشگاه اینترنتی

       جهان گردی      28 دسامبر, 2017

– ترجمه از حمید پاشایی: در این سری مطالب 50 تا از بهترین سواحل در جهان را معرفی می‌کنیم، از جمله مکان‌هایی زیبا در جزیره بالی، خلیج‌هایی کوچک در کورنوال انگلیس و مناظری زیبا از شن سیاه در هاوایی

0

زیباترین سواحل جهان به روایت تصویر (2) – فروشگاه اینترنتی

       جهان گردی      26 دسامبر, 2017

– ترجمه از حمید پاشایی: در این سری مطالب 50 تا از بهترین سواحل در جهان را معرفی می‌کنیم، از جمله مکان‌هایی زیبا در جزیره بالی، خلیج‌هایی کوچک در کورنوال انگلیس و مناظری زیبا از شن سیاه در هاوایی

0

زیباترین سواحل جهان به روایت تصویر (1) – فروشگاه اینترنتی

       جهان گردی      24 دسامبر, 2017

– ترجمه از حمید پاشایی: در این سری مطالب 50 تا از بهترین سواحل در جهان را معرفی می‌کنیم، از جمله مکان‌هایی زیبا در جزیره بالی، خلیج‌هایی کوچک در کورنوال انگلیس و مناظری زیبا از شن سیاه در هاوایی