Category Archive : تاریخ و جامعه

0

شغل دوم معلمان؛ امتحان دادن جای دیگران! – فروشگاه اینترنتی

       تاریخ و جامعه      6 فوریه, 2018

روزنامه شهروند: «در کانال یکی از درس‌های تخصصی، معلمان در به‌ در دنبال نمونه‌ سوالات آزمون ضمن خدمت هستند. یک نفر می‌گوید یک فعالیت هم باید طراحی کنیم و دیگری می‌گوید همان نمونه سوالات نیم‌ترم دانش‌آموزان را بفرستیم، کافی است

0

کلید سرمایه اجتماعی، در دستان نهادهای حکومتی – فروشگاه اینترنتی

       تاریخ و جامعه      26 نوامبر, 2017

هفته نامه صدا – آرمین امیر*: کسانی که اندک نوشته های مرا خوانده باشند، از جمله نوشتار کوتاهم در مورد دروغگو بودن یا نبودن ایرانیان در همین هفته نامه می دانند موضع من عمدتا موضعی نهادی است